ДС - СБ 09:00 - 17:00 8(7262) 54 28 38 — 43 74 85priemnaya@jpk.kz
152
оқу тобы
3141
білім алушы
ТОП 10
колледждер қатарында
Басты бет / Есеп және құқықтану

Есеп және құқықтану

Улбике Алтынбековна Жумадилова  — Есеп және құқықтану бөлімінің меңгерушісі

Телефон: 87072798969

Email: u.zhumadilova@www.jpk.kz

0201000 – Құқықтану

Заңгер-құқықтану, заң ғылымдары бойынша маман; құқық саласындағы практикалық қайраткер.

«Заңгер» ұғымы әртүрлі кәсіби заң қызметімен айналысатын барлық адамдарды — судьяларды, прокурорларды, тергеушілерді, адвокаттарды, нотариустарды, ұйымдардағы заңгерлерді, жеке практикамен айналысатын заңгерлерді және басқаларды біріктіреді.

Мамандық сипаттамасы

Бітіруші түлек міндетті жоғары заң білімінің болуын көздемейтін лауазымдарда заңгер ретінде құқық қолдану және құқық қорғау қызметіне дайын болуы тиіс: заң кеңесшісі, паспорт үстелінің маманы, кіші тергеуші, анықтаушы, кадр бөлімінің маманы, нотариустың көмекшісі, адвокат және т.б. мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сондай-ақ олардың ұйымдық-құқықтық нысандарына қарамастан әртүрлі ұйымдарда (кәсіпорындарда) жұмыс жасай білуді.

Заңгер қызметінің негізгі түрлері:

ұйымдастыру-құқықтық – ұйымдық, өндірістік және өзге де қызмет түрлері барысында Қазақстан Республикасы заңдарының және басқа да нормативтік актілердің талаптарын іске асыру; заңнаманың сақталуын бақылау, заңгерлік консультация беру; жеке және заңды тұлғаларға олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауда белгіленген шектерде көмек көрсету;

ұйымдастыру-басқару-мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ұйымдастыру-басқару функцияларын жүзеге асыру; азаматтар мен лауазымды тұлғаларды заңдар мен басқа да нормативтік актілердің ережелері туралы хабардар ету, құқықтық білімді тарату. 

Түлек жасай білуі керек:

кәсіби қызметте гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың алынған білімдері мен әдістерін пайдалану; құқықтың әртүрлі салаларының нормаларын түсіндіру; өз көзқарасын қисынды сауатты білдіру және негіздеу; заңды түсініктер мен санаттарға еркін әрекет ету; құқық қорғау органдарының жүйесінде, құрылымында, құзыреттілігінде бағдарлану; кәсіби қызметте нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану; құқықтық сипаттағы әр түрлі құжаттарды құру.; азаматтық-құқықтық, Еңбек, Әкімшілік-құқықтық, қылмыстық-құқықтық және басқа да қатынастар саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу; ұйымдардың (кәсіпорындардың) құқықтық қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстарды талдау және дайындау.  Түлек білуі керек:

оның қызметінің нақты саласын анықтайтын құқықтық нормалардың мазмұнын, олардың кәсіби қызметте құқықты іске асыру үшін өзара байланысы мен маңызын; азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау нысандарын; мемлекеттің мәні, типтері мен нысандарын; құқықтың түсінігі мен мәнін; сот әділдігін және оның принциптерін; ҚР Құқық қорғау органдарының жүйесін; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымын; іскерлік қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері мен ерекшелігін, заңгер жұмысындағы кәсіби этика элементтерін; құжаттардың әр түрлерін дайындаудың негізгі ережелерін.

0518000 – Есеп және аудит (бейін бойынша)

Білімді қолдану саласының қысқаша сипаттамасы

Бухгалтер мамандығы-бүгінгі таңда экономика және қаржы саласында сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Бухгалтерлік есеп және аудит саласында бакалаврларды оқыту бухгалтерлік есеп пен есептілікте ақпаратты қалыптастырудың нақты ережелері мен концепцияларын түсінетін, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік аудитін жүргізудің қазіргі заманғы дағдыларын меңгерген білікті бухгалтерлер мен аудиторларды дайындауға бағытталған. Осы мамандық бойынша оқу барысында студенттер қаржылық, басқарушылық және салықтық есеп беруді ұйымдастыру, қаржылық есеп беруді құру, Қаржылық есеп беруді талдау және аудит саласында ғылыми және практикалық білім алады.

Осы мамандықтың артықшылықтары:

* жұмысқа орналасу орнының кең таңдауы;
* жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс;
* мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер.

Қазіргі уақытта бухгалтердің қызметі өзгереді және оның алдында тұрған міндеттер ауқымы кеңеюде.  Бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық қызмет фактілерін тіркеумен айналысатын есеп техникалық қызметкерінен бухгалтер шығармашылық тұлғаға айналады, ол ұйымның экономикасын тиімді басқару үшін қажетті ұйымның есеп саясатын қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз етеді.

«Есеп және аудит» мамандығының түлектері қазақстандық және халықаралық компанияларда, ұлттық және жеке компанияларда, банк саласында бухгалтерлер, қаржы кеңесшілері, қаржы директорлары, аудиторлар, менеджерлер, қаржы талдаушылары болып жұмыс істей алады. Қаржылық есеп ережелерін егжей-тегжейлі білу өз бизнесін басқаруға көмектеседі.